Aanvraagformulier t.b.v. iPad refurbished actie Basisscholen (concept tekst)
Versie 15-05-2017

Een aantal scholen dat in de schooljaren 2015/2016 of 2016/2017 heeft deelgenomen aan (normeringsonderzoek voor) de CESAN Eindtoets kan nu een IPad (mini, refurbished) aanvragen voor educatief gebruik binnen de school. Mogelijkerwijs geldt dit ook voor uw school! De scholen die daarop aanspraak kunnen maken, willen we nu de IPad gaan leveren, d.w.z. de scholen waaraan we de toezegging hebben gedaan om één (of in uitzonderlijke gevallen twee) IPads te leveren voor educatief gebruik binnen de school.

Let op: U kunt voor uw school alléén een aanvraag indienen wanneer u met de heer Sanders hierover een afspraak heeft gemaakt! Deze afspraken zijn door ons - SM&C bv | CESAN Eindtoets - vastgelegd.

Voorwaarden

De drie voorwaarden (1 t/m 3) waaraan voldaan moet worden zijn:

 1. Algemeen
  - De school moet hebben deelgenomen aan het normeringsonderzoek (steekproef) voor de CESAN Eindtoets in schooljaar 2015/2016
  - of de school moet hebben deelgenomen aan het normeringsonderzoek (steekproef) voor de CESAN Eindtoets in schooljaar 2016/2017
  - of de school dient deel te hebben genomen aan de CESAN Eindtoets 2017.
   
 2. De afspraak voor levering van één IPad* (of in uitzonderlijke gevallen twee) aan de school voor educatief gebruik dient te zijn gemaakt met de heer Sanders - projectleider.
   
 3. De CESAN Eindtoets 2017 moet officieel zijn afgenomen **.

* Aan enkele scholen is al eerder - bij wijze van "voorschot" - een IPad geleverd.
** De toets is inmiddels gemaakt op een aantal scholen in Nederland. 


Alleen wanneer aan alle drie voorwaarden is voldaan, dan kan een aanvraag worden ingediend en zal deze in behandeling worden genomen. De ingediende aanvraag zal door SM&C bv worden beoordeeld.

Scholen waarmee de afspraak is gemaakt voor één of twee IPADS voor educatief gebruik en die voldoen aan alle drie de voorwaarden (1 t/m 3):

 • Deze scholen kunnen het onderstaand formulier invullen.
 • De aanvraag dient ingediend te worden tussen heden en 31 mei 2017. Daarna vervalt de aanvraagmogelijkheid.
 • Een aanvraag zal na binnenkomst worden beoordeeld en desgewenst zal contact met u worden opgenomen.

Levering
We hebben voor de uitlevering een hierin gespecialiseerd bedrijf in de hand genomen. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd zullen we de uitleverende partij informeren en zij zullen dan contact met u opnemen. Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de datum waarop levering zal plaatsvinden, verzending naar uw school en de nazorg voor de geleverde apparatuur.

Afwijkende afspraken
Is er met uw school een afwijkende afspraak gemaakt - bijvoorbeeld met betrekking tot IPad levering, levering van gratis boeken of levering van licenties van JuniorEinstein licenties - dan kunt een hierover contact met ons opnemen uitsluitend via support1@smc.nl.

SM&C bv behoudt zich het recht voor - zonder voorbehoud of opgave van redenen - om een aanvraag af te wijzen. Wanneer u deze aanvraag indient geeft u daarmee aan akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden en bijbehorende uitleg.

Directie SM&C bv | CESAN Eindtoets.


Aanvraagformulier


Schoolnaam en bijbehorend BRIN-nummer:*
Dhr. | Mevr.:*
Voorletters | Tussenvoegsel | Achternaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
E-mail:*
Aanvraag aantal IPads (refurbished):*

Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!