Abonnement Toetsendleren.nl - stopzetten
Stoppen abonnement per eerstvolgende gelegenheid

Afbeelding

Afbeedling U gaat de stopzetting aanvragen voor het abonnement met maandelijkse incasso, van toetsendleren.nl
 
Spelregels opzegging
.
Afbeedling Het abonnement werd aangegaan t/m minimaal 1 augustus (= wisseling schooljaar), en is dan (maandelijks) opzegbaar met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand - uitzondering: ouders van een leerling in groep 8 kunnen eerder opzeggen.

Afbeedling Indien u het machtigingsformulier niet aan ons teruggestuurd heeft, wordt het abonnement door SM&C IS bv - Toetsendleren.nl stopgezet per 1 augustus.
.

Afbeedling Voor info bel met 053-4361626

Afbeedling Invulformulier invullen voor aanvragen stopzetten abonnement