Actueel
 

 
dec 2015 - Het schooladvies en de score Eindtoets: 1/4 deel scoort beter op de eindtoets
 
Afbeelding

Afbeelding Zie het bericht op RTL Nieuws over het schooladvies van de school en het advies dat het CITO geeft.
Afbeelding Meer info op RTL Nieuws
   
Algemeen
 
  
Afbeelding
Centrale Eindtoets groep 8 van het CITO 2014/2015 - Aanvullend oefenen (naast de boeken groep 8)
Afbeelding Centrale Eindtoets PO - inhoud
  
 
Afbeelding

Afbeelding Centrale Eindtoets PO van het Cito - afnamedata
Afbeelding De papieren Centrale Eindtoets afgenomen op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april in 2015.
Afbeelding Zie ook een website van het CvTE onderdeel afnamedata Centrale Eindtoets.
 
 
 
 
 
23 - augustus - 2014 - Inhoud Centrale Eindtoets
 
 
 
Inhoud centrale eindtoets PO
  
Bron: website centraleeindtoetspo - College voor Toetsen en Examens - 220814
http://www.centraleeindtoetspo.nl/
 
 
 
Onderdeel Totaal aantal opgaven Subonderdeel Aantal opgaven
Taal 135
Lezen:
– Begrijpend lezen
– Samenvatten
– Opzoeken

Woordenschat
Schrijven
Taalverzorging:

– Spelling:

Werkwoorden
Niet-werkwoorden

– Grammatica
– Interpunctie
45 opgaven:
– 25 opgaven
– 10 opgaven
– 10 opgaven

20 opgaven
20 opgaven
50 opgaven:

– 20 opgaven:

10 opgaven
10 opgaven

– 15 opgaven
– 15 opgaven
Rekenen-Wiskunde 85
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
30 opgaven
20 opgaven
20 opgaven
15 opgaven
Wereldoriëntatie 90
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs
30 opgaven
30 opgaven
30 opgaven
 

Opmerkingen redactie Toetsendleren.nl: 1) Tabel onder voorbehoud typefouten en 2) Wereldoriëntatie is facultatief.
 
 
  
 

Afbeelding
Belangrijk: Nieuwe onderwerpen in de Centrale Eindtoets van Cito 2014/2015 en aanvullend oefenen

Heeft u elders (b.v. bij Bol.com) een Boeken set groep 8 aangeschaft voor schooljaar 2014/2015 en nog geen GRATIS online oefen pakket voor toetsendleren.nl?
 
Afbeelding Enkele nieuwe onderwerpen kunnen niet geoefend worden met de boeken set, en tevens zijn er enkele onderwerpen waar we voor aanraden om deze aanvullend te oefenen op toetsendleren.nl (gebruik toetsendleren.nl = gratis bij aanschaf van de boeken set):
Afbeelding Taal: onderdelen van grammatica, onderdelen van de spelling, onderdelen van woordenschat,
Afbeelding Rekenen: getallen - combinatiebewerkingen, bewerken van breuken en onderdelen van meetkunde.

Actie: U kunt een GRATIS Online Oefen Pakket verkrijgen om aanvullend op toetsendleren.nl te oefenen, wanneer u elders een boeken set groep 8 2013/2014 heeft aangeschaft!

Wanneer u nog geen GRATIS Online Oefenen Pakket heeft dan kunt u gebruik maken van de actiecode voor in het opgavenboek. Daar staat hoe u de code kunt gebruiken. Of anders bel ons op 053-4361626!
  
 
 
22 - maart - 2014 - Eigen Eindtoets Basisonderwijs groep 8 - de CESAN toets
 

De finale beslissing is genomen: We gaan komen met een eigen Centrale Eindtoets: de CESAN toets!

We hebben er lang over nagedacht en gedubd... maar ik heb recent de knoop doorgehakt. Op basis van overleg met het ministerie van OC&W en leden van de Tweede Kamer en intern beraad zijn we tot deze (enig juiste) conclusie gekomen.

We gaan in eigen beheer met een aantal (onderwijs) partners een eigen ...landelijke eindtoets groep 8 uitbrengen. Natuurlijk is het gebonden aan kwaliteitseisen, en ja de nodige hobbels moeten nog genomen worden, maar dat gaat wel goed komen. Tenzij we op ons pad onoverkomelijke hindernissen tegenkomen, maar dat verwacht ik niet.

En verder...

Op basis van gevoerd overleg hebben de eerste scholen (in Noord Nederland) de principiële bereidheid getoond om de toets af te gaan nemen.

Redactie Toetsendleren.nl - Otto Sanders.
Algemeen - Cito scores - Citotoets groep 8

Niveaus naar score Citotoets

Welk advies wordt vaak gegeven bij welke score...

501-522: Basis Beroeps Leerweg
522-527: Basis- en Kader Beroeps Leerweg
524-528: Kader Beroeps Leerweg
528-532: Kader Beroeps en Gemengd|Theor. Leerweg ('mavo')
530-535: Gemengd|Theoretische Leerweg
533-538: Gemengd|Theoretische Leerweg en HAVO
536-541: HAVO
538-545: HAVO/VWO Brugklas
545-550: VWO (atheneum/gymn./tweetalig)

Vrij naar TC Tubantia 01-02-'11.
Onder voorbehoud typefouten.

.
1 - oktober - 2012 - Artikel in het blad COS over Toetsendleren.nl
.
Afbeedling Toetsendleren is uitgebreid onderzocht door het onderwijsblad COS. In september jl. is het artikel geplaatst en u kunt het ook lezen...

Afbeelding

Afbeedling Lees het artikel (PDF)
.