...

...
Service 053-4361626
Cito toets en andere eindtoetsen - Oefenen voor taal en rekenen / Groep 8 - Versie 1.0 / deel Opgaven en Antwoorden/uitlegboek
                                             

€ 149,-                                      
        
 
 
Auteur: O.H.M. Sanders
Uitgever: SM&C Internet Services
Beschikbaar sinds: april 2015
 
Bijzonderheden
1. Ontbrekende onderwerpen kunnen aanvullend online geoefend worden met gratis online licentie.
2. In de demoruimte kan kennis gemaakt worden met de stof uit de boeken set.
 
 
Inzage exemplaar (PDF)
 
 
Klik op de afbeelding om het
inzage exemplaar te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Basis boeken set groep 7+8
AfbeeldingAfbeelding

Zie ook de basis boeken set voor groep 7 en 8 met een beperkter aantal oefeningen en vakken - klik op de afbeelding.
 

 Start bestellingStart bestelling
                                             
 
Vandaag besteld, dan de eerstvolgende werkdag bezorgd.
Algemeen
1. Deze boeken set kan gebruikt worden bij de voorbereidingen op een van de eindtoetsen in het basisonderwijs. Dit zijn de Centrale Eindtoets van het CITO (= CITO toets groep 8) maar ook andere door de overheid toegelaten Eindtoetsen.

2. Ook kan deze boeken set gebruikt worden bij het voorbereiden van de
Leerling Volg Systeem (LVS) toetsen van het CITO die in de loop van het schooljaar in groep 8, voorafgaande aan de Centrale Eindtoets worden afgenomen. Dit zijn toetsen die afgenomen worden voordat het schooladvies wordt gegeven (en die dus van invloed kunnen zijn op het schooladvies).

De set bestaat uit een uitgebreid opgavenboek (329 pag.) en een bijbehorend antwoorden/uitlegboek (303 pag.). Met de set wordt niet alleen geoefend, maar omdat er veel lesstof verwerkt is in deze boeken set wordt er veel (bij)geleerd. Een ideale combinatie voor een zo goed mogelijk toets resultaat.
 
De vraagstelling zoals deze in de toetsen voorkomt, kan goed worden geoefend.

Er wordt voor taal geoefend op de referentieniveaus 1f en 2f. Voor rekenen wordt geoefend op de referentieniveaus 1f en 1s.
 
Bij voorkeur is deze boeken set te gebruiken in combinatie met aanvullend  online oefenen.
 

Bij deze boeken set wordt dus een kosteloze tijdelijke online licentie meegeleverd voor aanvullend online oefenen op toetsendleren.nl.

Vakken waarvoor geoefend wordt
Taal: lezen, woordbetekenis, schrijven, begrippenlijst - grammatica, taalverzorging - spelling en leestekens (interpunctie) en
Rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. 

    

Taal
De belangrijkste subonderdelen zijn:
Taal - Lezen: begrijpend lezen, interpreteren, samenvatten.
Taal - Woordbetekenis
Taal - Schrijven
Taal - Begrippenlijst: grammatica - redekundig en taalkundig ontleden. 
Taal - Taalverzorging: spelling (uitgebreid), spelling-categorieën, interpunctie.

Rekenen
Rekenen - Getallen: afronden, breuken, decimalen, getallenlijn, schatten en schattend rekenen, combinatiebewerkingen.
Rekenen - Verhoudingen: schaal en ruimtelijk inzicht, verhoudingen (w.o. procenten)
Rekenen - Meten en meetkunde: datums, geld, tijd en snelheid, maten en gewichten, meten, omtrek, meetkunde.
Rekenen - Verbanden: grafieken, tabellen, diagrammen.

Deze oefenen set is bij voorkeur te gebruiken in combinatie met aanvullend online oefenen.

Afbeelding
ISBN nummer: 978-90-821669-6-5
 

Start bestellingStart bestelling
                                                          
 
 
 
 
 
 
Afbeelding
 
...
...