...
...
Service 053-4361626
Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen oefenen boeken set / groep 7&8 / Opgaven en Antwoorden / uitlegboek

€ 79,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Auteur: O.H.M. Sanders
Uitgever: SM&C Internet Services
Beschikbaar sinds: augustus 2015
 
Bijzonderheden
In de demoruimte kan kennis gemaakt worden met de stof uit de boeken set.
 
Inzage exemplaar (PDF)

Klik op de afbeelding om het
inzage exemplaar te bekijken.
 
 
 
 
 

Afbeelding
Zie ook de uitgebreide boeken set voor groep 7 - klik op de afbeelding.
 
 
Afbeelding
Zie ook de uitgebreide boeken set voor groep 8 - klik op de afbeelding.
 
 
 
 
 
 
   Start bestelling

              
 
  Start bestelling

 
Vandaag besteld, dan de eerstvolgende werkdag bezorgd.
Algemeen
Met de oefenboeken set, bestaande uit een opgavenboek (107 pag.) en een antwoorden- en uitlegboek (94 pag.) kan de basis geoefend worden voor de Citotoets, Entreetoets en Leerling Volg Systeem (LVS) CITO toetsen in groep 7 en 8, voor de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden.

De vraagstelling zoals deze in de toetsen voorkomt, kan goed worden geoefend.

Er wordt voor taal geoefend op de referentieniveaus 1f en 2f. Voor rekenen wordt geoefend op de referentieniveaus 1f en 1s.


Deze oefenboeken set is ook geschikt voor gebruik in het schooljaar 2015/2016 en 2016/2017.

Bij deze boeken set wordt een kosteloze tijdelijke online licentie meegeleverd voor aanvullend online oefenen op toetsendleren.nl.
 
In de oefenboeken set komen de volgende vakken en thema's aan bod:
Rekenen
Getallen *,
Verhoudingen *,
Meten en meetkunde *,
Verbanden *.

* Dit is volgens de nieuwe indeling voor rekenen verband houdende met de invoering van de referetieniveau's (1F en 1S voor rekenen) in het basisonderwijs.


Taal
Begrijpend lezen
Werken met teksten met vragen.
Ontleden
Onderwerp, persoonsvorm.
Taal/spelling
Spellingsoefeningen.
Interpunctie
Leestekens, zinnen, woorden.
Woordbetekenis


Studievaardigheden **
Werken met grafieken, tabellen, cirkels, schema's,
Informatie verwerken,
Kaart en kaartgebruik,
Woorden/woordvolgorde.

** Studievaardigheden is in groep 8 in de toetsen voor een deel ondergebracht bij rekenen en voor een deel bij taal.

Afbeelding
ISBN nummer: 978-90-821669-7-2

                
      Start bestelling

               
Start bestelling

 

 
 
 
Afbeelding
 
...
...