Contact | 053-4361626
 
SM&C Internet Services bv
Belangrijkste contactgegevens (kort)

Afbeelding

Info - kort

Afbeedling SM&C Internet Services bv - Postbus 40223 - 7504 RE Enschede

Afbeedling Tel: 053-4361626

Afbeedling Mail:
info@smc.nl

.
Algemene informatie

SM&C Internet Services bv is een digitaal uitgever sinds 1995 en gevestigd in Enschede. Wij zijn de producent en uitgever van onder anderen toetsendleren.nl en verzorgen digitale uitgaven op internet en CD/DVD voor het Basisonderwijs. Onze oefen uitgaven worden veel in thuissituaties gebruikt en in toenemende mate ook op scholen en bij RT - Bureaus.
Afbeelding
En sinds 2012 verzorgen we ook (weer, en met veel succes) de uitgave van oefenen boeken sets. Er zijn momenteel boek uitgaven voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 en in de nabije toekomst zullen daar diverse boekuitgaven bij komen voor rekenen en taal (1e helft 2014). Onze boeken zijn ook leverbaar via de boekhandel en op vele websites waar boekuitgaven te koop zijn, zoals www.bol.com, www.libris.nl en via www.beslist.nl.

 

Contactgegevens

SM&C Internet Services bv

Afbeelding

Telefoon

Tel: 053-4361626

Adressen

Postadres
SM&C Internet Services bv
Postbus 40223
7504 RE Enschede

Bezoekadres
Wagelaar Es 4
7541 CA Enschede

Algemeen

e-mail

info@smc.nl of support1@smc.nl
 
Hoofdredacteur
Directeur | hoofdredacteur
van Toetsendleren.nl -
Dhr. O.H.M. Sanders

.
Korte geschiedenis van SM&C Internet Services bv

Wij zijn begonnen in 1996 met de ontwikkeling van internetsites voor het onderwijs. Wij zijn de oorspronkelijke makers van www.collegenet.nl (site voor verslagen / uittreksels / onderwijsmaterialen voor scholieren) en www.examen.nl (examendiensten op internet voor scholieren in het VO). Momenteel bieden we digitale oefenuitgaven aan op internet en DVD voor met name het basisonderwijs.


Ons eerste logo uit 1995.

Middels samenwerking met tal van Twentse scholen voor voortgezet onderwijs is de ontwikkeling ter hand genomen van SMC Plaza, nationaal onderwijsplein hetgeen later is omgevormd tot collegenet.nl en examen.nl. Deze websites zijn overgegaan naar Uitgeverij Malmberg en werden door deze uitgeverij verder doorontwikkeld. Collegenet.nl heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende jongerensites voor onderwijsinformatie. Inmiddels zijn deze websites overgegaan in andere handen en nog steeds in ontwikkeling.

Vanaf 1997 is nauw samengewerkt voor de jaarlijkse examenwebsite met het Jacobus College/het Ichthus College (inmiddels opgegaan in het Bonhoeffer College). Later werd hiervoor samengewerkt met het Stedelijk Lyceum te Enschede. Jaarlijks werden door SM&C, in eigen beheer, in de maanden maart tot en met juni examendiensten verzorgd voor de examenkandidaten.

In de loop van de tijd is samengewerkt met onder meer de Universiteit Twente, Bureau Kennisnet (Ministerie van OC&W) en er werd ook samengewerkt met Collegenet bv een activiteit van Uitgeverij Malmberg uit Den Bosch.

Getracht wordt om telkens innovatieve nieuwe diensten te ontwikkelen en die direct te introduceren in het onderwijs. Inmiddels beschikt SM&C ook over een omvangrijke, in eigen beheer ontwikkelde, serie multimediale producties. D.i. kant en klaar lesmateriaal voor gebruik in het onderwijs of thuis. Vele scholen maken inmiddels gebruik van een of meerdere van deze (multimediale) lesmodules, al dan niet in een elektronische leeromgeving.

Het ontwikkelen en uitbrengen van zelfsturend lesmateriaal, met name voor basisonderwijs groep 4, 5, 6, 7 en 8 is een kern - activiteit geworden. Zowel op scholen als in thuissituaties wordt meer en meer gebruik gemaakt van onze nieuwste interactieve uitgaven. Tegenwoordig worden veel lesmaterialen ook op internet aangeboden - met toegang middels gebruikerscodes.

In 2014 zijn de activiteiten wederom uitgebreid met het aanbieden van een wiskunde-rekenen site en bijbehorende boeken sets, waarmee leerlingen zicht op 1F|2F|3F niveau kunnen voorbereiden op (verplichte) toetsen van het Cito voor wiskunde-rekenen in het voortgezet onderwijs en MBO.
Enschede, juli 2014.

 

En verder...
Goedzo
 
Websites

 

Verkort CV de heer O. Sanders - directeur SM&C Internet Services bv
 
Dhr. Otto H.M. Sanders (1956) is na zijn studie gedurende 8 jaar
als docent Aardrijkskunde werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs.
Daarna heeft hij als sales manager onderwijs gewerkt bij
automatiseringsbedrijf RAET. Sinds 1996 is hij directeur van
zijn eigen onderneming SM&C Internet Services bv.
 
De websites collegenet.nl en examen.nl zijn oorspronkelijk gemaakt
door zijn organisatie. Sinds 2003 houdt hij zich bezig met het
ontwikkelen van onderwijscontent voor het basisonderwijs.
  
Met veel succes wordt gewerkt aan boekuitgaven en toetsendleren.nl
Deze boekuitgaven en de website zijn bedoeld om leerlingen te
helpen bij hun toets voorbereidingen. Het geheel is opbrengstgericht,
en voorzien van veel uitleg en videohulp.
.
 
.