Downloaden extra materiaal
 
Bij de boeken sets primair onderwijs (groep 4 t/m 8) en voortgezet onderwijs (wisk-rek 2F en 3F)

Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs | MBO

BasisonderwijsAfbeedling Downloads groep 4 - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-819682-9-4 - 2013/2014
Afbeedling Downloads groep 5 - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-819682-8-7 - 2013/2014
Afbeedling Downloads groep 6 - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-819682-7-0 - 2013/2014

Afbeedling Downloads groep 7 - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-819682-5-6 - 2012/2013
Afbeedling Downloads groep 7 - bij de boeken set v1.1 - ISBN: 978-90-821669-3-4 - 2014/2015

Afbeedling Downloads groep 7+8 - bij de boeken set v1.0 - ISBN: 978-90-821669-7-2

Afbeedling Downloads groep 7+8 - bij de boeken set Taal - Lezen en B&T v1.0 - ISBN: 978-90-821669-9-6 
Afbeedling Downloads groep 7+8 - bij de boeken set Rekenen v1.0 - ISBN: 978-90-821669-8-9
Afbeedling Downloads groep 7+8 - bij de boeken set Studievaardigheden v1.0 - ISBN: 978-90-824959-0-4

Afbeedling Downloads groep 8 - bij de boeken set v1.01 - ISBN: 978-90-819682-4-9 - 2012/2013
Afbeedling Downloads groep 8 - bij de boeken set v1.1 - ISBN: 978-90-819682-6-3 - 2013/2014
Afbeedling Downloads groep 8 - bij de boeken set v1.0 - ISBN: 978-90-821669-6-5 - 2015/2016 en verder


Voortgezet onderwijs | MBO

Afbeelding

Afbeedling Downloads wiskunde-rekenen 2F - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-821669-4-1 - 2014/2015
Afbeedling Downloads wiskunde-rekenen 3F - bij de boeken set v1.00 - ISBN: 978-90-821669-5-8 - 2014/2015

Nb. Het versie nummer van een boeken set vindt u op de omslag en/of de voorpagina van de boeken.
.
Gratis downloads voor groep 4


Afbeedling Downloads behorend bij: LVS toetsen Oefenen boek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 4
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-819682-9-4

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
 
.


Afbeedling Downloads behorend bij: Entree|LVS toetsen Oefenen boek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 5
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-819682-8-7

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
.
 
 
Afbeedling Downloads behorend bij: Entree|LVS toetsen Oefenen boek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 6
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-819682-7-0
 

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

 
Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF).
 
 
.
Gratis downloads voor groep 7 - 2012/2013 - boeken set versie 1.00
 
Afbeelding

Afbeedling Downloads behorend bij: Entreetoets Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-819682-5-6

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
 
 

Afbeedling Downloads behorend bij: Entreetoets Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-821669-3-4

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
 
Gratis downloads voor groep 7+8 - boeken set versie 1.0
 

Afbeedling Downloads behorend bij: Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7+8
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-821669-7-2

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)

  
 

Afbeedling Downloads behorend bij: Taal - Lezen en B&T - Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7+8
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-821669-9-6

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
  
Gratis downloads voor groep 7+8 - Rekenen - boeken set versie 1.0


Afbeedling Downloads behorend bij: Rekenen - Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7+8
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-821669-8-9

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
 
Gratis downloads voor groep 7+8 - Studievaardigheden - boeken set versie 1.0


Afbeedling Downloads behorend bij: Studievaardigheden - Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 7+8
Afbeedling Boeken set ISBN: 978-90-821669-x-x

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.00 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.00 (PDF)
    .
     .

Afbeelding
Afbeedling Downloads behorend bij: Citotoets Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 8
Afbeedling Boeken - set boeken: 978-90-819682-4-9

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.

Afbeedling Antwoordmodel v1.01 (invulformulier - PDF)
Afbeedling Correctiemodel v1.01 (PDF) .
.
 

.
Afbeedling Downloads behorend bij: Citotoets Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 8
Afbeedling Boeken - set ISBN: 978-90-819682-6-3

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.
 
Afbeedling Antwoordmodel v1.1 (invulformulier - PDF)
Afbeedling
Correctiemodel v1.1 (PDF).
 
Gratis downloads voor groep 8 - 2015/2016 en verder - boeken set versie 1.0
 
Afbeelding
.
Afbeedling Downloads behorend bij: Citotoets en Andere Eindtoetsen Oefenen boek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - groep 8
Afbeedling Boeken - set ISBN: 978-90-821669-6-5

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.
 
Afbeedling Antwoordmodel v1.0 (invulformulier - PDF)
Afbeedling
Correctiemodel v1.0 (PDF).
.
 
Afbeelding.
 
Afbeedling Downloads behorend bij: Wiskunde - Rekenen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - 2F
Afbeedling Boeken - set ISBN: 978-90-821669-4-1

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.
Afbeedling Antwoordmodel v1.0 (invulformulier - PDF)
Afbeedling
Correctiemodel v1.0 (PDF)
 

.
Afbeedling Downloads behorend bij: Wiskunde - Rekenen Oefenboek met Antwoorden/uitlegboek - Boekuitgaven - 2F
Afbeedling Boeken - set ISBN: 978-90-821669-5-8

U kunt kosteloos het antwoordmodel (invulformulier) en het correctiemodel downloaden.
 
Afbeedling Antwoordmodel v1.0 (invulformulier - PDF)
Afbeedling
Correctiemodel v1.0 (PDF)
 
 
 
.