...
...
Service 053-4361626
Entreetoets | LVS toetsen oefenen boeken set / groep 7 / Opgaven en Antwoorden / uitlegboek 


€ 139,-


 
  
Auteur: O.H.M. Sanders
Uitgever: SM&C Internet Services
Beschikbaar sinds: juni 2014
 
Bijzonderheden
1. Deze boeken set is bij veel bibliotheken te leen.
2. In de demoruimte kan kennis gemaakt worden met de stof uit de boeken set.
 
Inzage exemplaar (PDF)

Klik op de afbeelding om het
inzage exemplaar te bekijken.
 
 
 
 
 
 
 

Basis boeken set groep 7+8
AfbeeldingAfbeelding
Zie ook de basis boeken set voor groep 7 en 8 met een beperkter aantal oefeningen en vakken - klik op de afbeelding.
 
 Special - groep 7 en 8 - in één keer klaar voor 7 en 8
 
AfbeeldingAfbeelding
Groep 7 en 8 - Twee oefenboeken sets voor groep 7 en 8
In één keer klaar voor de bovenbouw van de basisschool.
Afbeelding Bestellen
 

Start bestellingStart bestelling
 
Vandaag besteld, dan de eerstvolgende werkdag bezorgd.
Algemeen
Met de oefenboeken set, bestaande uit een opgavenboek (363 pag.) en een antwoorden- en uitlegboek (306 pag.) kan uitgebreid geoefend worden voor de Entreetoets(en) en LVS toetsen in groep 7, voor de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden.

De vraagstelling zoals deze in de toetsen voorkomt, kan goed worden geoefend.

Er wordt voor taal geoefend op de referentieniveaus 1f en 2f. Voor rekenen wordt geoefend op de referentieniveaus 1f en 1s.

 
Deze oefenboeken set is ook geschikt voor gebruik in het schooljaar 2015/2016 en 2016/2017.

Bij deze boeken set wordt een kosteloze tijdelijke online licentie meegeleverd voor aanvullend online oefenen op toetsendleren.nl.

In de oefenboeken set komen de volgende vakken en thema's aan bod:

Rekenen
Vragen over: Breuken, getallen + getalsbenadering, geld, schatten, tabellen, grafieken, cirkels, maten, meten, procenten, tijd / datums.

Taal
Begrijpend lezen
Werken met teksten met vragen.
Ontleden
Onderwerp, persoonsvorm, zinnen knippen, gezegde.
Taal/spelling
Allerlei spellingsoefeningen en spelling uitlegdocument.
Interpunctie.
Leestekens, zinnen, woorden.
Schrijven.
Teksten aanpassen / verbeteren.

Studievaardigheden
Vragen over: Grafieken, tabellen, cirkels, schema's, informatie verwerken, kaart en kaartgebruik, woorden/woordvolgorde.
Afbeelding
ISBN nummer: 9789082166934
               

Start bestellingStart bestelling
 

 
 
 
Afbeelding
 
...
...