Leveringsvoorwaarden SM&C Internet Services bv
Bijgewerkt: 21-09-2014

Afbeelding
..
Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen met de klant of school, gelden de hieronder vermelde voorwaarden:

Nb . De leveringsvoorwaarden voor een abonnement staan onder aan deze pagina beschreven!


Afbeedling Online Pakket: ontvang de info en toegangscodes per e-mail / post
Afbeedling Boeken: ontvang de boeken set per post
Afbeedling Levering normaliter met 1 werkdag

Afbeedling Retourneren binnen uiterlijk 14 dagen, na ontvangst
Afbeedling Retourneren per post of telefonisch: 053-4361626
Afbeedling Betaal direct via iDeal / Paypall of betaal de factuur (meegestuurd met het product) via overboeking uiterlijk 21 dagen na ontvangst

Afbeedling Geen automatische verlenging Online Oefen Pakket(ten)
Afbeedling Bel dan 053-4361626 of bestel een verlenging via deze website


Retourneren

Afbeedling Per post (voldoende gefrankeerd, u kunt ons bellen voor een retourenveloppe voorzien van postzegels)

SM&C IS bv
Postbus 40223
7504 RE Enschede


Afbeedling Per e-mail
info@smc.nl of support1@smc.nl

Afbeedling Telefonisch
053-4361626 - tijdens kantooruren op doordeweekse werkdagen

Bijzonderheden

Scholen


Voor scholen gelden veelal andere, met de organisatie zelf overeengekomen voorwaarden, verband houdende met overeengekomen proefgebruik gedurende kortere | langere periode(s) , hetgeen afwijkend is van elders op deze pagina vermelde voorwaarden.

Retourneren producten (en terugbetaling van reeds gedane betalingen met b.v. iDeal)

Bij retourneren van een bestelling binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst, die via iDeal is betaald, zal het door SM&C IS bv ontvangen bedrag normaliter binnen 2 weken na retourontvangst van het product bij SM&C IS bv worden teruggestort op de rekening waarvan de betaling kwam.

Dit geldt ook voor door SM&C IS bv geaccepteerde retourmeldingen (per telefoon | per e-mail) van online producten, per post terugontvangen bestellingen (facturen + bijlage, boeken sets met factuur), die reeds betaald waren.

Facturering per post en betaling

Heeft u een factuur ontvangen bij een per post of per e-mail geleverd product, dan geldt:
Afbeedling Retourneren uiterlijk 14 dagen na ontvangst per post | per e-mail van het product
Bij behouden van het product:

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen met klant, gelden de volgende voorwaarden:

Afbeedling 1e factuur - betaling uiterlijk na 21 dagen
Afbeedling 2e factuur, 3e factuur - herinnering - betaling uiterlijk na 14 dagen
Afbeedling 4e factuur - aanmaning - verhoging van factuurbedrag met wettelijk vastgestelde bedrag - betaling uiterlijk na 14 dagen en bij uitblijven betaling na 14 dagen - overdracht aan incasso organisatie
.
Spelregels abonnement en incasso

Afbeedling De éénmalige startkosten bedragen €9 en de maandelijkse kosten bedragen vervolgens €6,95.
Afbeedling De éénmalige startkosten moeten bij opdracht met iDeal worden betaald, tijdens uw bestelling.
Afbeedling Kies voor iDeal als betalingswijze bij het afronden van uw bestelling.
.
Afbeedling De persoon die bestelt, dient normaliter ook de rekeninghouder (met het daarbij behorende bankrekeningnummer) te zijn, i.v.m. de maandelijkse incasso.
Afbeedling Indien dit afwijkt kan er telefonisch contact met u worden gezocht.
Afbeedling Het abonnement wordt minimaal aangegaan t/m de wisseling van het lopende met het volgende schooljaar (= 1 augustus van een jaar, behalve voor groep 8 leerlingen - zie hieronder).
Afbeedling Een en ander bij het vorige punt gemeld, geldt NIET nadat u aan ons uw einddatum bekend heeft gemaakt via het machtigingsformulier incasso, want...

Afbeedling Na uw bestelling ontvangt u de toegangsinfo voor toetsendleren.nl en een machtigingsformulier incasso per papieren post.
Afbeedling Hierop kunt u de door u gewenste einddatum voor uw abonnement invullen.
Afbeedling Indien u het machtigingsformulier niet aan ons terugstuurt, wordt het abonnement door SM&C IS bv - Toetsendleren.nl stopgezet per 1 augustus.

Afbeedling Of: Het beëindigen van het abonnement kan ook eenvoudig via het formulier
Stopzetten abonnement toetsendleren.nl.
Afbeedling Ouders met een kind in groep 8, dat de Centrale Eindtoets - Cito toets doet, mogen als einddatum abonnement invullen op het machtigingsformulier: 01-05-20xx.


Afbeedling Noot: Doordat u ons via het machtigingsformulier ook de einddatum doorgeeft van het abonnement, wordt voorkomen dat uw maandelijkse incasso afschrijving blijft doorlopen terwijl uw kind al lang en breed in b.v. het Voortgezet Onderwijs zit.

Spelregels afhandeling, opstarten en stoppen toetsendleren.nl abonnement
Afbeedling U ontvangt na uw bestelling de informatie voor toegang tot Toetsendleren.nl per papieren post.
Afbeedling U ontvangt tevens per papieren post het machtigingsformulier voor de maandelijkse incasso - dat is in het kader van de invoering van IBAN/SEPA verplicht, e.e.a. door nieuwe Europese regelgeving
.
Afbeedling Dit formulier dient u aan te vullen en aan ons te retourneren (in een bijgesloten en van porto voorziene enveloppe).
Afbeedling Dit formulier dient u aan ons terug te sturen, want op het formulier vult u ook de einddatum in van het abonnement. Stuur ons dit formulier terug binnen 7 dagen na ontvangst van de informatie per post.
.

Afbeedling Indien u het formulier (met einddatum) niet of niet tijdig instuurt: In afwachting van uw formulier start SM&C Internet Services bv de maandelijkse incasso en wordt de einddatum op de eerstvolgende 1 augustus ingesteld.

Afbeedling Indien SM&C Internet Services bv zich daartoe om redenen genoodzaakt ziet, is het abonnement eenzijdig en te allen tijde door SM&C Internet Services bv stop te zetten, b.v. per 1 augustus van een jaar.
.
 
.