Schoollicentie Wiskunde - Rekenen 1F|2F en 2F|3F
Bestellen

Afbeelding Afbeelding
Afbeedling 2 t/m 30 gebruikers - Bestel dit pakket
Afbeedling 31 t/m 120 gebruikers - Bestel dit pakket
Afbeedling 121 t/m 300 gebruikers - Bestel dit pakket

Afbeedling Meer dan 300 gebruikers: prijs op aanvraag (053-4361626)
.
Algemene informatie

Tennis Weg met kronkels Auto Pyramide bevolking

Pakketnaam
 
Afbeedling Schoollicentie wiskunde-rekenen.nl - diverse groepslicenties

Versie

Afbeedling Toetsend Leren Pakket online - Wiskunde - Rekenen - 1F|2F en 2F|3F

Doelgroerp

Afbeedling Scholen voor (V)MBO en Voortgezet Onderwijs (HAVO/VWO) en Bijles | RT bureaus
.
Inhoud algemeen

Online toegang tot alle oefen uitgaven voor alle vakken. Een oefen uitgave bevat tal van opdrachten met info - vragen - antwoorden - uitleg en deels videohulp. Met uitgebreide scorerapportage en vergelijking is mogelijk met landelijke gemiddeldes.

Er is een uitgebreid leerlingvolgsysteem beschikbaar voor de docenten, RT-ers, IB-ers en schoolleiding.
.
Voorbeeldmateriaal

Afbeelding
.
Afbeedling wiskunde-rekenen.nl - uitproberen in de demoruimte

U kunt voor de school een set inlogcodes aanvragen om alle uitgaven in het systeem te kunnen beoordelen. Bel hiervoor de klantenservice op 053-4361626.
 
Gebruiksduur
.
Afbeedling Gebruik wiskunde-rekenen.nl - groepslicentie voor 12 maanden.

Zie hieronder voor bestelmogelijkheden...
.
Extra's bij de schoollicenties
.
Afbeedling Het systeem is uitermate geschikt voor gebruik in de school. De oefeningen kunnen zeer goed ingezet worden in combinatie met het digitale schoolbord.
 
Afbeedling Licentie voor 12 maanden gebruik en géén automatische verlenging,
Afbeedling Aanschaf op basis van het aantal gebruikende leerlingen,
Afbeedling Met gratis thuisgebruik voor uw leerlingen

Afbeedling Kosteloos retourneren tot 2 maanden na aanschaf mogelijk

Scholen hebben het recht om tot 2 maanden na aanschaf en ingebruikname de gebruikslicentie kosteloos te retourneren, ongeacht het gebruik.
.
Inhoud oefen uitgaven schoollicentie - Wiskunde - Rekenen 1F|2F en 2F|3F
 
Zeer uitgebreid oefenprogramma met info, vragen, antwoorden met veel uitleg en uitleg video's voor:

Opgaven behorende tot de domeinen:
1) Getal en getalsbenadering
2) Verhoudingen
3) Meten en meetkunde
4) Verbanden

Afbeedling Breuken,
Afbeedling Combinatie bewerkingen,
Afbeedling Datums,
Afbeedling Divers,
Afbeedling Formules,
Afbeedling Geld,
Afbeedling Getallenlijn,
Afbeedling Maten en gewichten,
Afbeedling Meetkunde,
Afbeedling Meten,
Afbeedling Procenten,
Afbeedling Schaal en ruimtelijk inzicht,
Afbeedling Schatten en schattend rekenen,
Afbeedling Schema's,
Afbeedling Tabellen, grafieken en cirkeldiagrammen,
Afbeedling Tijd,
Afbeedling Tijd en snelheid,
Afbeedling Vergelijken,
Afbeedling Verhoudingen.
Afbeedling Met gratis updates.

Afbeedling Voor de scholen en andere groepslicentie gebruikers is er een uitgebreid Leerling Volg Systeem (LVS) in toetsendleren.nl beschikbaar. Dit biedt goede mogelijkheden voor b.v. huiswerk opgeven en monitoren daarvan, alsook geeft het inzicht in de vorderingen van uw leerlingen.
 
Product en prijs
Schoollicenties - prijzen per 31-05-2014

Afbeelding

Groepslicenties - 12 maanden gebruik - geen automatische verlenging:

Afbeedling 2 t/m 30 gebruikers - €599
Afbeedling 31 t/m 120 gebruikers - €1.995
Afbeedling 121 t/m 300 gebruikers - €2.995

Afbeedling Meer dan 300 gebruikers op aanvraag

.
Bestellen schoollicenties
  
Afbeedling
2 t/m 30 gebruikers - Bestel dit pakket
Afbeedling 31 t/m 120 gebruikers - Bestel dit pakket
Afbeedling 121 t/m 300 gebruikers - Bestel dit pakket

Afbeedling Meer dan 300 gebruikers: prijs op aanvraag (053-4361626).
 
.